Geil

Status: Valid

Definition: Ut fra en av tuftene i gårdsanlegget fører en geil, - en fegate som brukes til å drive husdyrene mellom utmarka og husene. Den består av to lave gressgrodde steingjerder som går parallelt det første stykket ut fra huset, i en avstand av 1,5 til 2 m Datering: Som regel Romertid - Folkevandringstid. (Myhre 1972:14) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2502