Gardfar

Status: Valid

Definition: Rester etter forhistorisk steingjerde/steingard. Datering: vanligvis romertid – folkevandringstid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2501