Fangstinnretning

Status: Valid

Definition: Samlebetegnelse for andre faste fangstfeller enn fangstgrop og fangstgrav. Under denne kategorien finnes for eksempel bjørnebås, bjønnagildre, revebås og ulvestue. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2414