Måkehus

Status: Valid

Definition: Oppmuring av stein som tjente som skjulested for fangstmann under jakt på måker. I nyere tid brukte fangstmannen ofte en måkevinge som middel for å tiltrekke måkene. Finnes langs kysten og er blant annet registrert i Aust- og Vest-Agder. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2410