Ledegjerde

Status: Valid

Definition: en del av et fangstanlegg for rein og hadde som funksjon å lede dyra til fangsstedet (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2407