Vuobman

Status: Valid

Definition: samisk betegnelse på fangstanlegg som består av lave røyser eller steingjerder som leder inn til en innhegning evt. stup (nom) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2405