Kjøttgjemme

Status: Valid

Definition: I forbindelse med fangstgraver og -groper kan det være anlagt steinsatte groper for oppbevaring av byttet, også kalt kjøttkjellere. På samme måte som det er stor aldersspredning på fangstanleggene kan også alderen på kjøttgjemmene variere. Går også under benevnelsen matgjemme, fastring. (Simonsen 1991:20) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2404