Fangstgrop

Status: Valid

Definition: Et stort hull, helst flere systematisk lagt i dyretrekk for fangst av rein, elg, hjort og store rovdyr (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2402