Fangstgrav

Status: Valid

Definition: Murte anlegg for fangst av villrein (evt elg eller hjort). Ofte rektangulære groper som helt eller delvis var nedgravd i bakken/ steinur, men det finnes også eksempler på fangstgraver bygd helt over terrenget rundt. Alternativ til fangsgrop der det ikke er mulig å grave seg ned i løsmasser i bakken

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2401