Lense

Status: Valid

Definition: fløtingsinnretning som består av en rekke sammenbundne tømmerstokker til å samle eller lede tømmeret (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2380