Taubane-linebane

Status: Valid

Definition: transportinnretninger hvor kjøretøy [...] forflytter seg ved hjelp av stål- eller fibertau, som bærer og/eller trekker lasten (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2378