Kjerrat

Status: Valid

Definition: transportkjetting på sagbruk, tresliperi o.l. (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2375