Tipphaug/bruddmasser

Status: Valid

Definition: "hauger av gråberg og fattig malm som er styrtet utenfor en gruve (ag, def. på berghald"")"" (Kilde: Ordnøkkelen)"

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2371