Løypestreng

Status: Valid

Definition: ståltråd el. kabel som henger i fritt fall f.eks i en li mellom et øvre og et nedre feste, og som blir brukt til å frakte høy, ved o.l. (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2369