Steinbrudd (uspesifisert)

Status: Valid

Definition: [sted der det] foretas uttak av ulike bergarter (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2367