Bergkrystallbrudd

Status: Valid

Definition: Steinbrudd i fast fjell eller på blokkstein, hvor materiale man har vært ute etter er begkrystall

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2360