Gruve, alle typer

Status: Valid

Definition: sted for uttak av mineraler av fjell (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2353