Slagghaug

Status: Valid

Definition: haug eller tipp med restene etter at metallet er fjernet ved smelting av malmen (ei) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2345