Kjone - korntørke

Status: Valid

Definition: tørkehus for korn, malt og lin. [...] ble gjerne laftet i to etasjer med ildsted i underetasjen og tørkerom over (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2334