Tørkeplass for sjøsalt

Status: Valid

Definition: Område på strandflate ned mot fjæresonen ved smalt eid. Ingen konkrete spor. Er erkjent gjennom muntlig informasjon. Datering: nyere tid (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2333