Tjærehjell

Status: Valid

Definition: Dette er den vanligste formen for tjæremile. Den ble helst plassert i en lun bakkehelling, på en platting utformet som en svak grop med voll rundt, med diameter 4 - 8 m. I nedkanten går en grøft ut gjennom volden til en liten grop nedenfor. Her er det gjerne spor etter opplegget for avtapping, og det er dette som lettest gjør at en kan skille slike miler fra kullmiletufter. (Farbregd 1989) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2329