Tjærebrenning i gryte

Status: Valid

Definition: metode for framstilling av tjære av tyrived, (furu full av kvae og terpentinstoffer) (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2327