Slaggforekomst

Status: Valid

Definition: Mange steder er det bare slaggrester eller slagghauger som viser at det har foregått fremstilling av jern på et sted - slaggen er lettest iøynefallende, og ofte observeres ikke de øvrige sporene knyttet til denne virksomheten. Fenomenet er derfor trukket ut som en egen kategori. Steder med slike forekomster kan ha lokalnavn assosiert med slagg og jernproduksjon. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2323