Teglovn

Status: Valid

Definition: [ovn som] ble brukt til å lage teglstein og kunne være rektangulære eller sirkelformet (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2315