Kalkovn

Status: Valid

Definition: brukt til å brenne kalkstein, [...] plassert i nærheten av kalkbrudd (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2313