Kvernsteinsbrudd

Status: Valid

Definition: Kvernstein ble fortrinnsvis laget av bergarten granatglimmerskifer. Dette er en forholdsvis bøt bergart som lett lar seg forme, samtidig som den består av harde kantede granater som egner seg godt til knusing og maling av korn. Kvernsteinsbruddene finnes følgelig der denne bergarten opptrer, fortrinnsvis på forholdsvis lett tilgjengelige steder mht frakt. Bruddene identifiseres ved forekomst av halvfabrikkerte og feilslåtte kvernstein på og ved bruddstedet, dels på løse blokker, dels som spor i fast fjell. Slike brudd finnes flere steder i landet, eksempelvis kan nevnes Vågå, Hardanger, Hyllestad, Selbu, Lierne, Brønnøy og Rana. Andre strukturer i tillegg til selve bruddet, kan opptre som rester etter arbeidsbrakker og redskaper (i Selbu).Datering: De eldste bruddene skriver seg trolig fra vikingtiden, men kvernstein for håndkvern er også funnet i forbindelse med bosetning eldre enn denne, slik at denne type brudd i mindre målestokk også kan være eldre. (Alsvik 1987) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2311