Klebersteinsbrudd

Status: Valid

Definition: Kleberstein forekommer som linser og lag i krystallinske skifere, og i Norge finnes en mengde slike forekomster. Kleber er ildfast, uforvitrelig og er lett å arbeide i, og har både i forhistorisk og historisk tid vært brukt til ulike redskaper (støpeformer, vevtynger, fiskesøkker), i husholdningen (gryter, koler) og som byggemateriale (kirkebygg). På tilgjengelige steder, i huler og større blotninger kan vi finne spor etter uttak, særlig i form av mer eller mindre ferdige gryteemner. I noen tilfeller finner vi også spor etter uttak til bygningsstein. Slike brudd finnes flere steder rundt om i landet, eksempelvis kan nevnes Kvikne, Oppdal, Skaun, Alstahaug, Brønnøy, m.fl. Datering: Flere er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder, mens andre er fra vikingtiden og tidlig middelalder. (Littr. bl.a. Skjølsvold, Wik, Pettersen (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2308