Monument-minnesmerke

Status: Valid

Definition: bauta, skulptur, bygning el.l. som er satt opp til minne om noe(n) (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2233