Runestein

Status: Valid

Definition: minnestein, reist på ein sentral stad, med runer og eventuelt symbol/bilete riste inn (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2231