Fallosstein

Status: Valid

Definition: bearbeidet stein, som oftest av av hvit eller lys bergart, utformet som et mannlig kjønnsorgan

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2228