Kilde

Status: Valid

Definition: Oppkomme eller ile. Er med i registeret dersom de ligger i relasjon til en boplass, på en bygdeborg, eller når det knytter seg tradisjoner til kilden (eks. Olavskilder). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2225