Bjørnegrav

Status: Valid

Definition: Grav som inneholdet bein/skjelett fra en eller flere bjørner. Knyttes til samisk bjørnekult og har mht gravform, plassering i terreng og geografisk utbredelse likhetstrekk med samiske urgraver. I enkelte tilfeller kan også skjelettdeler av andre dyr være representert sammen med bjørnebeina. Datering: 200 f.Kr. – 1600 e.Kr. (Schanche 1997) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2224