Labyrint

Status: Valid

Definition: sirkulært mønster på bakken, satt sammen av steiner. [...] I Sør-Norge finnes en annen type labyrinter, nemlig som helleristninger (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2219