Sieidi

Status: Valid

Definition: den samiske benevnelsen på en hellig stein (nom) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2218