Offerring

Status: Valid

Definition: "Ringforma tørrmur eller voll. De har varierende høyde og diameteren er sjelden større enn10 meter. I sentrum av ringen kan det ligge en steinblokk som har fungert som ""alter"". Offerringene var kultsteder i den samiske førkristne religionen. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)"

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2215