Hellig fjell

Status: Valid

Definition: Et fjell- eller en bergformasjon som i følge samisk sagn- og tradisjonsstoff, betegnes som hellig og for eksempel knyttes til bestemte hendelser. Samiske stedsnavn kan også gi en pekepinn på om en naturformasjon, et fjell eller lignende har vært oppfattet som hellig. På hellige fjell kan en i noen tilfeller finne spor etter offerhandlinger (horn, knokler, o.a). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2213