Hellig sted

Status: Valid

Definition: Dette er som regel, det samme som offersted (se nedenfor), men kan også representere et kultisk objekt som f eks en naturformasjon, et gravanlegg benyttet til fedrekultus eller en lokalitet der det har foregått kulthandlinger (se hov, hellig fjell) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2212