Likkvile

Status: Valid

Definition: sted hvor man kunne stanse for å hvile mens man var på vei til kirka, bærende på en likkiste (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2209