Varp

Status: Valid

Definition: røyser av småstein eller hauger av kvist eller kongler som enten ligger fritt eller inntil spesielle steiner [...] skapt av passerende som har lagt eller kastet dem der. Handlingen er ment å skulle sikre lykke på ferden eller beskytte mot ånder som hjemsøker stedet (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2208