Tingsted

Status: Valid

Definition: der hvor tinget ble avholdt (kms) Der representanter for frie bønder møtte for å dømme og vedta lover (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2207