Ristning

Status: Valid

Definition: Tegn og ristninger i berg som ikke defineres som helleristning. Det kan dreie seg om gamle inskripsjoner fra middelalder, tidlig historisk tid og nyere tid, eller det kan være falske helleristninger. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2204