Skråstagsbru

Status: Valid

Definition: bru forankret i ett eller flere brutårn med skråkabler fra tårnene. Brua har således oppheng i egen konstruksjon og ikke i terrenget (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2092