Platebru

Status: Valid

Definition: platebruer har gjerne et støpt jernarmert betongdekke, hvilende på pillarer eller festet mellom to brufundament (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2091