Hvelvbru

Status: Valid

Definition: vanligvis en steinbru av naturstein, hogd stein eller teglstein som er bygget i en bue over en forskaling. Buen tar opp trykket av egenvekteten og trafikken (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2089