Hengebru

Status: Valid

Definition: bruer som er fundamentert i bakken ved hver brufot med kabler som henger i ett eller to tårn som holder brubanen på plass (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2088