Flytebru

Status: Valid

Definition: bru lagt på pongtonger eller flytende elementer slik at kjørebanen flyter på vannet. Konstruksjonen må være forankret både ved land og ved pongtongene (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2085