Buebru

Status: Valid

Definition: brutype der bruas egenvekt henges eller lastes på buen. Buen er ofte av stål eller betong, men kan også være laget av tre, teglstein eller stein (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2083