Bjelkebru

Status: Valid

Definition: bru hvis bæreevne ligger i parallelle bjelker som bærer kjøredekket. Bjelkene kan være av tre, stål eller armert betong. Trebjelkebruer har vanlig vis en lysåpning som er mindre enn 12 meter (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2082