Bevegelig bru

Status: Valid

Definition: bruer der en del av brua kan svinges opp eller til siden, slik at trafikk på elva eller i sundet kan passere (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2081