Motorveg

Status: Valid

Definition: veg der motgående kjørebaner er fysisk skilt fra hverandre og vegen har planfrie kryss. I Norge fra 1964 (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2078